Save the date! 15. a 24. května

Konference & Launch Session
– Příhraniční síť jako kulturní katalyzátor

Přijměte prosím pozvání na mezinárodní sympozium zabývající se kulturní výměnou, síťováním v oblasti kultury a vlivem kultury na lokální prostředí. Sympozium je vyvrcholením příhraničního projektu kulturních iniciativ GEH8 (Dráždany, Německo) a Veřejného sálu Hraničář (Ústí nad Labem, Česká republika).

 

Registrace na symposium

 

Nově vzniklá příhraniční síť propojuje profesionální umělce a kulturní manažery za účelem posílení pozice nezávislého umění a kreativity při regionálním rozvoji česko-saského pohraničí. Je komunikační platformou poskytující svým členům profesionální zázemí, konzultace, profesní vzdělávání, sdílení zkušeností a možnost vytváření vlastních projektů.

Symposium je otevřené pro veřejnost i odbrníky. Vstupné zdarma. Jazky: čeština a němčina, tlumočení zajištěno.

/ 1. část /
15. května 2019 / GEH8, Gehestr. 8, 01127 Drážďany, Německo

Kulturní výměna a příhraniční sítě v regionu

10:00–15:00
Setkání, přednášky a networking

15:00–16:30
Prezentace sítě a aktérů

16:30–18:00
Panelová diskuse: Příhraniční kulturní vztahy v sasko-českém regionu v minulosti a současnosti

od 18:00
KATALYZATOR meets Trans Europe Halles (TEH) - Get-together, bar a táborák

hosté:
→ Oliver Kochta-Kalleinen (Pixelache Festival, Helsinki): Kulturní sítě a komunikační strategie
→ Michel Quéré (TEH, Lund, tbc): Kulturní sítě, organizační struktury a capacitiy building
→ Lenka Nemravová (výstava „Sasko Čechy 7000“, smac, Chemnitz a Národní galerie, Praha), Alexander Pehlemann (Zonic Magazine & Neue Sorbische Kunst, Lipsko)
Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem, tbc) s moderováním Christiny Frankenberg (České centrum, Berlín): Historické kulturní vztahy mezi Saskem a Čechami

Přímo na místě se můžete těšit na umělecké intervence a performance.

Sympozium je předcházející událostí TEH87, setkání členů Evropské sítě kulturních center Trans Europe Halles: Konference "pARTicipation", Zentralwerk, Drážďany, 16.–19. května 2019. Více informací: https://teh87.zentralwerk.de

/ 2. část /
24. května 2019 / Veřejný sál Hraničář, Prokopad Diviše 1812, Ústí nad Labem, Česká republika

Socio-ekonomický dopad kulturních organizací

Dopolední program 10–12 h

 • Mirek Koranda – Kuprospěchu, Vliv kultury na rozvoj regionu – případové studie ze zahraničí.
 • Dita EibenováPlato Ostrava, Evropské hlavní město kultury.
 • Ondřej Hrab – Divadlo Archa, Kde je centrum? Export nebo spolupráce?
 • Tereza RaabováCulture Matters, Proč a jak měřit ekonomické dopady (kulturních) projektů.

Přestávka na oběd 12–13 h

Odpolední program 13–15:30 h

 • Barbora TóthováAntenanet.sk, Jak funguje kulturní síť na Slovensku.
 • Katarína ĎuricováTrans Europe Halles, Prezentace Trans Europe Halles.
 • Prezentace aktérů sítě
  → GEH8 (Drážďany)
  → Ahoj Nazdar Čau (Liberec)
  → Kino Ostrov (Litoměřice)
  → Litho Lito (Litoměřice)
  → Kino Varšava (Liberec)
  → Deska Gallery (Ústí nad Labem)
  → Zentrallwerk (Drážďany)
  → Riesa efau (Drážďany)
  → Kunstbauerkino / Neisse Film Festival (Großhennersdorf)

 • Kick-off: Katalyzator!

 

Po skončení sympozia pokračuje Ústecká muzejní noc 2019! – těšit se můžete na venkovní divadelní představení, videoprojekce, koncert klasické hudby, umělecké intervence, workshopy a mnoho dalšího.

Creativity has an unique value which is measurable

Fórum pro spolupráci v oblasti kultury je česko-německá iniciativa mezi GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V. a spolkem Veřejný sál Hraničář. Sdružujeme profesionály nezávislých uměleckých a kulturních organizací v pohraničí severo-západních Čech a Saska. Naším cílem je vytvořit dlouhodobé fórum (kulturní síť), které by společně jednalo a navzájem se podporovalo.

Fórum bylo zahájeno následujícími kroky

(1) Výzkum – návštěvy v regionu

jaro — léto 2018

První fáze projektu nám sloužila k poznání a prozkoumání regionu. Proto jsme se rozhodli pro neobvyklý postup, který mapuje uměleckou a kulturní scénu přímo v místě působení a jeli jsme na výzkumné výlety. Navštěvujeme místa a prostředí, setkáváme se s tvůrci a mluvíme s účastníky přímo na místě.

(2) Sdílení a edukace – workshopy

podzim 2018 – jaro 2019

Druhá fáze projektu nám pomáhá učit se od sebe navzájem, sdílet a diskutovat o našich zkušenostech, vědomostech a vizích pro budoucnost. Realizovali jsme dvě série workshopů v Sasku a severních Čechách.

(3) Spolupráce – veřejné sympozium

jaro 2019

Závěrečnou etapou projektu bude veřejné sympozium, které se bude konat v Drážďanech a Ústí nad Labem. Připravujeme řadu akcí, jako jsou panelové diskuse, umělecké intervence a performance a zároveň chceme úzce zapojit i veřejnost, místní komunity a společnost. Cílíme na perspektivy, abychom vytvořili dlouhodobý síťový cluster a zahájili konkrétní následné projekty.

Kontakt

Koordinace projektu
Christine Rahn
E: christine.rahn@posteo.de

GEH8 Kunstraum und Ateliers e. V.
Gehestraße 8
01127 Dresden

Paul Elsner
E: elsner@geh8.de
W: https://geh8.de

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7
400 01 Ústí nad Labem

Aleš Loziak
E: reditel@hranicar-usti.cz
W: https://hranicar-usti.cz

 

Partneři

Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-německého fondu budoucnosti.