Creativity has an unique value which is measurable

Fórum pro spolupráci v oblasti kultury je česko-německá iniciativa mezi GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V. a spolkem Veřejný sál Hraničář. Sdružujeme profesionály nezávislých uměleckých a kulturních organizací v pohraničí severo-západních Čech a Saska. Naším cílem je vytvořit dlouhodobé fórum (kulturní síť), které by společně jednalo a navzájem se podporovalo.

Fórum bylo zahájeno následujícími kroky

(1) Výzkum – návštěvy v regionu

jaro — léto 2018

První fáze projektu nám sloužila k poznání a prozkoumání regionu. Proto jsme se rozhodli pro neobvyklý postup, který mapuje uměleckou a kulturní scénu přímo v místě působení a jeli jsme na výzkumné výlety. Navštěvujeme místa a prostředí, setkáváme se s tvůrci a mluvíme s účastníky přímo na místě.

(2) Sdílení a edukace – workshopy

podzim 2018 – jaro 2019

Druhá fáze projektu nám pomáhá učit se od sebe navzájem, sdílet a diskutovat o našich zkušenostech, vědomostech a vizích pro budoucnost. Realizovali jsme dvě série workshopů v Sasku a severních Čechách.

(3) Spolupráce – veřejné sympozium

jaro 2019

Závěrečnou etapou projektu bude veřejné sympozium, které se bude konat v Drážďanech a Ústí nad Labem. Připravujeme řadu akcí, jako jsou panelové diskuse, umělecké intervence a performance a zároveň chceme úzce zapojit i veřejnost, místní komunity a společnost. Cílíme na perspektivy, abychom vytvořili dlouhodobý síťový cluster a zahájili konkrétní následné projekty.

Kontakt

Koordinace projektu
Christine Rahn
E: christine.rahn@posteo.de

GEH8 Kunstraum und Ateliers e. V.
Gehestraße 8
01127 Dresden

Paul Elsner
E: elsner@geh8.de
W: https://geh8.de

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7
400 01 Ústí nad Labem

Aleš Loziak
E: reditel@hranicar-usti.cz
W: https://hranicar-usti.cz

 

Partneři

Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Česko-německého fondu budoucnosti.